Způsob čištění

Veškeré zařízení naší firmy pracuje na bázi tzv. extrakční činnosti, což v praxi znamená, že voda s čistícím médiem je pod tlakem vháněna do čištěné plochy a následně je i s nečistotami vysávána zpět do sběrné čísti přístroje.

Díky tomuto systému nedochází k nadměrnému opotřebování koberce a vytrhávání jejich vlasců. Tento způsob naopak vlasce regeneruje a dostává je tak do původní polohy.

Princip extrakčního čištění koberců a čalounění
tzv. mokrou cestou


Princip odsávání nečistot z koberců a čalounění za použití teplé vody a velmi účinného čistícího přípravku.